פנאי והעשרה / חוברות עבודה / מילונים / בישול ואפייה / ילדים / רבי מכר / חדשים / מבוגרים / נוער

 
 

:נוהל הגשת כתב יד

.הוצאת ספרים "קוראים" מודה לך על שבחרת לשלוח את כתב ידך למשרדיה

ב"קוראים" מתקבלים מדי חודש עשרות כתבי יד, וכל אחד מהם נבדק בקפידה רבה
. על-ידי צוות עורכים מיומן של ההוצאה בשני מישורים -  איכות כתב היד והתאמתו לרוח ההוצאה

תהליך קריאת כתב היד וקבלת ההחלטה אם לפרסמו אם לאו עשוי להימשך כשלושה חודשים. על הכותב ליצור קשר עם ההוצאה על מנת לקבל תשובה לאחר חודש ימים מיום השליחה

אם כתב היד יימצא ראוי לפרסום, ההוצאה תיצור קשר עם הכותב, וייחתם חוזה בין הצדדים שפרטיו ותנאיו ייקבעו לגופו של עניין. לא יינתנו פרטים על החוזה כל עוד כתב היד נמצא בבדיקה. לאחר חתימת החוזה ההוצאה תתחיל בהפקתו של כתב היד

.אם כתב היד אינו ראוי לפרסום, ההוצאה אינה מיידעת את הכותב מה הייתה חוות הדעת של העורך, והיא אף אינה מנמקת את החלטותיה

:הנחיות להגשת כתב יד

יש לשלוח את כתב היד בדוא"ל בלבד בקובץ וורד, פונט בגודל 12 ורווח כפול. בנוסף לכתב היד, יש לצרף את פרטי הכותב: שם, שם משפחה, מספרי טלפון וכתובת דוא"ל .1
:לכתב היד יש לצרף .2

(תקציר של עלילת הספר (לא יותר מעמוד אחד

-

הסוגה הספרותית

-

.ביוגרפיה קצרה של המחבר ופרסומים קודמים אם ישנם כאלה

-
.ניתן להתקשר להוצאה כשבועיים לאחר שהחומר נשלח כדי לוודא שכתב היד הגיע לייעדו .3

 

.אם הכותב שולח להוצאת הספרים ספר ילדים, עליו לצרף את האיורים (אם ישנם) בקובץ פי.די.אף או ג'יפג. אין צורך באיורים המקוריים

אם כתב היד הוא עיוני, על הכותב לשלוח להוצאת הספרים הקדמה על הנושא, ושלושה פרקים מתוך הספר: פרק ראשון ואחרון ופרק נוסף שאותו יבחר הכותב

korim.pr.sari@gmail.com את כתבי היד יש לשלוח למייל של שרי אשכנזי
במידת הצורך ניתן ליצור קשר טלפוני עם שרי, למספר 08-6818555 שלוחה 5
   

!בהצלחה

 

 

 
 
רבי מכר | חדשים | מבוגרים | ילדים | נוער | בישול ואפייה | מילונים | חוברות עבודה | פנאי והעשרה